“KHÔNG KẾ HOẠCH, KHÔNG MỤC TIÊU, KHÔNG KINH DOANH.”

Tôi là dân “thiết kế”, sản phẩm của tôi là các “chiến lược kinh doanh online”. Tôi đam mê kiến tạo, tôi luôn cố gắng hoàn mỹ từng chi tiết hóa trong sản phẩm của mình. 

Công trình của tôi là các chiến lược kinh doanh online doanh nghiệp.