Hướng Dẫn Thực Hành Quảng Cáo Trên Youtube

Truy cập vào https://adwords.google.com và đăng nhập Gmail của bạn vào. Bước 1: Bắt đầu tạo chiến dịch Bạn thực hiện theo hình bên dưới: Bước 2: Bạn chọn “Tạo chiến dịch không có mục tiêu” Bước 3: Bạn đặt tên chiến dịch theo tên sản phẩm để tiện quản lý và ngân sách quảng…