Nội dung khóa học khởi nghiệp bán hàng online miễn phí

Chương trình đang tạm ngưng 

MOA mong muốn chia sẻ những kiến thức thực tế nhất từ chính những trải nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực bán hàng online. Do đó, chương trình giảng dạy bám sát thực tế và tập trung giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất của các bạn về bán hàng online mà chúng tôi đã nhận được trong thời gian qua.

 

1. Tổng quan về bán hàng online
2. Các chuẩn bị cần thiết khi bán hàng online
 • Bán hàng online là gì ?
 • Lợi thế của bán hàng online ?
 • Xu thế phát triển của bán hàng online
 • Những mấu chốt để bán hàng online thành công
 • Kiến thức về thị trường
 • Kiến thức sản phẩm
 • Website bán hàng
 • Các công cụ bán hàng online
 • Xây dựng kênh bán hàng online như thế nào
3. Giới thiệu các công cụ bán hàng online
4. Mấu chốt thành công của các công cụ bán hàng online
 • Website
 • SEM = SEO + PPC
 • Email
 • Mạng xã hội
 • Diễn đàn
 • SMS
 • Các yếu tố quan trọng nhất trong SEO
 • Cấu trúc của một website chuyên nghiệp
 • Mấu chốt thành công của một chiến dịch Email marketing
 • Để mạng xã hội trở thành kênh bán hàng hiệu quả nhất
5. Cách phối hợp các công cụ trong chiến dịch
6. Xây dựng kế hoạch bán hàng online
 • Sự hợp nhất giữa website và SEO
 • Bổ trợ giữa website và Email marketing
 • Sự liên kết giữa website và mạng xã hội
 • Diễn đàn và chiến lược SEO
 • Mạng xã hội với công tác SEO và bán hàng
 • Phân tích khách hàng, đối thủ, bản thân
 • Cách thức đặt mục tiêu kinh doanh
 • Phân bổ các nguồn lực thực hiện
 • Triển khai kế hoạch bán hàng như thế nào
 • Đánh giá và hiệu chỉnh
7. Những lý do bán hàng online thất bại
 • Bạn đã biết cách xác định thị trường tiềm năng
 • Vì sao website của bạn chưa hấp dẫn
 • Bạn marketing cho sản phẩm của mình như thế nào
 • Bạn đã xây dựng được quy trình bán hàng chuyên nghiệp chưa
 • Bạn quản lý các nguồn lực như thế nào
 • Bạn đã biết cách xác định mục tiêu và nỗ lực đạt mục tiêu

Tất cả những kiến thức anh chia sẻ đều theo phương pháp ỨNG DỤNG THỰC TIỄN trên nền tảng giáo dục Nhật Bản, giúp học viên “Học được – Làm được“.