Học Viện MOA Xin Cam Kết Với Học Viên

  • Cung cấp đầy đủ cho học viên 100% những lợi ích của khoá học theo tiêu chuẩn MOA.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ học viên tận tình nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khóa học.
  • Cam kết hỗ trợ dài lâu,cập nhật thông tin, kiến thức Marketing Online sau khi hoàn thành khóa học.
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược, kỹ thuật thực hiện dự án, cung cấp dự án thực tế để học viên thực nghiệm và thử thách rèn luyện chính mình.
  • Hoàn trả 100 % học phí nếu trên 50% học viên đánh giá không hài lòng khóa học.

  Cam Kết Của Học Viên Đối Với MOA Nhằm Để Đạt Được Thành Quả Mong Muốn

  • Thông tin đăng ký cung cấp là đúng với hiện trạng thực tế
  • Tham dự đầy đủ tối thiểu đạt 80% thời gian biểu hoạt động của khoá học
  • Cam kết hoàn thành 100% các hoạt động của khoá học dưới sự hỗ trợ của chuyên viên học viện
  • Cam kết thực hiện hoàn thiện dự án thực tế (nếu có)

Trường hợp học viên vì một lý do nào đó, không tuân thủ hoàn toàn các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ tạo thêm 01 cơ hội về thời gian và sự chia sẻ để giúp học viên hoàn thành chương trình đảm bảo chất lượng.