NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

uu-dai-moa-1

Ưu đãi 20% hoặc tặng website (chỉ tặng giao diện, không bao gồm hosting và domain) khi đăng ký 07 KHÓA HỌC 

ĐÓNG TIỀN CÙNG 01 LẦN

Ưu đãi 15% hoặc tặng website (chỉ tặng giao diện, không bao gồm hosting và domain) khi đăng ký 05 KHÓA HỌC 

TRỞ LÊN và ĐÓNG TIỀN CÙNG 01 LẦN

Ưu đãi 10% khi đăng ký 03 KHÓA HỌC TRỞ LÊN và ĐÓNG TIỀN CÙNG 01 LẦN

Ưu đãi 10% khi đăng ký TRƯỚC 01 TUẦN

Ưu đãi 20% đối với HỌC SINH, SINH VIÊN

(Chỉ được chọn 1 trong những ưu đãi trên)

red-arrow
dangkyhoc