Cách hợp nhất các trang Fanpage cùng loại

Hợp nhất các trang fanpage là chức năng facebook cho ra để người học bán hàng online có thể gộp 2 fanpage tương tự nhau thành một, việc này hỗ trợ quản lí fanpage dễ dàng hơn.

Nếu bạn có 2 trang Fanpage Facebook với cùng nội dung, thì điều kiện đặt ra để bạn có thể hợp nhất hai trang đó là:

  • Đầu tiên, bạn phải là quản trị viên của cả hai trang Fanpage đó.
  • Các trang của bạn phải có cùng tên và thể hiện cùng một nội dung
  • Các trang của bạn có cùng một địa chỉ nếu Trang có vị trí thực

Để hợp nhất các Trang của bạn:

Đầu tiên bạn vào trang của mình, tiến đến mục “Cài đặt” của trang

Hợp nhất các trang Facebook
Tiếp theo đến mục “Hợp nhất trang”, bấm vào “Hợp nhất các Trang trùng lặp”

Hợp nhất các trang Facebook
Đến cửa sổ: “Yêu cầu hợp nhất trang trùng lặp”. Tại đây bạn sẽ chọn 2 trang mình muốn hợp nhất. Sau đó bấm “tiếp tục”.

Yêu cầu hợp nhất Trang
Tiếp đến cửa sổ “chọn trang mà bạn muốn giữ lại”, bạn sẽ chọn một trang mình muốn giữ lại tại đây. Sau đó chọn “Giữ lại Trang”.

Chọn trang giữ lại khi hợp nhất

Đến cửa sổ “Xác nhận yêu cầu hợp nhất” bạn bấm sẽ xác nhận “yêu cầu hợp nhất” để hoàn tất.

Xác nhận yêu cầu hợp nhất trang

Một lưu ý cho bạn: nếu không thể hợp nhất các trang của mình có nghĩa là trang của bạn không đủ điều kiện để hợp nhất lại với nhau.

Nếu bạn nhìn thấy tùy chọn yêu cầu hợp nhất Trang của mình, Facebook sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

Nếu các trang của bạn có thể hợp nhất lại với nhau thì những người thích Trang của bạn và mọi check in sẽ được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, bài viết, ảnh, bài đánh giá, xếp hạng và tên người dùng sẽ bị xóa khỏi Trang mà bạn hợp nhất.

Trang bạn muốn giữ sẽ không bị thay đổi, ngoại trừ việc thêm những người thích Trang và check in đã được hợp nhất từ Trang kia. Trang bạn không muốn giữ sẽ bị xóa khỏi Facebook và bạn sẽ không thể việc bỏ hợp nhất các trang đó.

Xem thêm

Cách xóa Fanpage vĩnh viễn khỏi Facebook

Cách chia sẻ trang lên dòng thời gian Facebook

Kiến thức Social Marketing