Hiểu rõ hơn về cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý

1. Cách phân quyền quản lý trên Fanpage

Trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý, để cấp quyền quản lý trên Fanpage các bạn cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Đăng nhập (Login) vào Facebook và vào Fanpage của bạn

Cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý trên fanpage

Bước 2: Click vào Cài đặt (Edit page) ->  Vai trò trên trang (Admin Roles)

Vai trò trên trang Fanpage
Bước 3: Nhập tên hoặc Email của người được phân quyền vào và chọn quyền quản lý cho thành viên đó

 Nhập tên hoặc Email của người được phân quyền vào và chọn quyền quản lý cho thành viên đó
Bước 4: Xác nhận password và gửi thông tin về cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý

Xác nhận password và gửi
Lưu ý: Có thể phân quyền 2 đối tượng cùng một lúc bằng cách nhấp vào “Thêm người khác”

Xem thêm >> Cách thêm người vào quản lý và chạy quảng cáo cho Fanpage

2. Ý nghĩa của các quyền quản lý trên Fanpage

Quản trị viên (Manager): Đây là quyền quản lý cao nhất trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý. Có thể quản lý tất cả các khía cạnh của Trang bao gồm:
+ Gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang
+ Tạo quảng cáo
+ Em quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận
+ Xem thông tin chi tiết
+ Gán vai trò trên Trang

Biên tập viên (Content Creator): Vai trò của thành viên này đối với cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý là:
+ Chỉnh sửa Trang
+ Gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang
+ Tạo quảng cáo
+ Xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết.
Người kiểm duyệt (Moderator): Thành viên quản trị này trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý được phép
+ Trả lời và xóa bình luận trên Trang
+ Gửi tin nhắn dưới dạng Trang
+ Xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận
+ Tạo quảng cáo và xem thông tin chi tiết.
Nhà quảng cáo (Advertiser): Thành viên này sẽ chuyên chạy quảng cáo cho page. Các công ty thường phân quyền Advertiser cho các Agency để thực hiện việc làm quảng cáo cho Fanpage của mình. Advertiser của 1 page trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý có vai trò và quyền hạn sau:
+ Xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận,
+ Tạo quảng cáo và xem thông tin chi tiết.
Nhà phân tích (Insight Analysist): Đây là quyền hạn thấp nhất trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý. Tuy nhiên, thành viên quản trị này thường là các nhà cố vấn nội dung cho Page hoặc doanh nghiệp. Thành viên này có các quyền hạn sau:
+ Có thể xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận
+ Xem thông tin chi tiết.
Sau đây mình sẽ thống kê lại quyền hạn tổng quát của các thành viên ban quản trị trong cách phân quyền và ý nghĩa của các quyền quản lý thông qua bảng sau nhé:

thống kê lại quyền hạn tổng quát của các thành viên ban quản trị

Ngoài ra bạn có thể học thêm kiến thức bán hàng online tại mục Social Marketing

Học Viện MOA – Học Được, Làm Được