Cách hợp nhất Fanpage của bạn

Chức năng hợp nhất Fanpage là một chức năng của Facebook giúp người dùng hợp nhất 2 trang có nội dung tương tự nhau thành một, giúp cho việc quản lí các Fanpage hiệu quả và dễ dàng hơn.

moa-intro

1. Điều kiện để thực hiện hợp nhất 2 trang:

• Bạn phải là quản trị viên của hai trang đó.
• Các trang đại diện cho cùng một nội dung và có cùng tên (hoặc có tên tương tự nhau).
• Nếu trang có địa điểm thực tế, địa chỉ của hai trang phải giống nhau.

2. Một số lưu ý khi gộp Fanpage:

• Những người thích trang của bạn và mọi check in vị trí sẽ được kết hợp ( tuy nhiên số like trang sẽ không phải là tổng số like của 2 fanpage do 2 fanpage có thể có fan trùng nhau)
• Bài viết, ảnh, bài đánh giá, xếp hạng và tên người dùng sẽ bị xóa khỏi trang mà bạn hợp nhất. Trang bạn muốn giữ sẽ không bị thay đổi, ngoại trừ việc thêm những người thích Trang và check in đã được hợp nhất từ trang kia. Trang bạn không muốn giữ sẽ bị xóa khỏi Facebook và bạn sẽ không thể bỏ hợp nhất trang đó.

Xêm thêm

Cách xóa trang Fanpage vĩnh viễn khỏi Facebook

Cách kiểm soát người khác đăng bài lên Fanpage của bạn

3. Hợp nhất trang gồm các bước sau đây:

Nhấp vào trang của bạn, chọn Cài đặt

Cách hợp nhất Fanpage

Cách hợp nhất Fanpage

Kéo xuống dưới chọn mục Hợp nhất trang trùng lặp

Cách hợp nhất Fanpage

03

Trong cửa sổ “Yêu cầu hợp nhất trang trùng lập”, chọn 2 trang mà bạn muốn hợp nhất rồi nhấn “Tiếp tục”

04
Sau đó chọn trang mà bạn muốn giữ lại, trang còn lại sẽ bị xóa hoàn toàn rồi nhấn “Giữ lại trang”

05
Cuối cùng trong cửa sổ “Xác nhận yêu cầu hợp nhất” nhấn “Yêu cầu hợp nhất” để hoàn thành.

06

Chúc các bạn thành công khi  học cách hợp nhất Fanpage của mình, giúp nâng cao hiệu quả việc bán hàng online của mình!

Xem thêm nhiều kiến thức thực tế khác tại mục Social Marketing