digitalmarketing

Xây dựng hệ thống kinh doanh online

Xây Dựng hệ thống kinh doanh online bắt đầu từ đâu? Hiện nay bạn gặp phải những khó khăn sau: Có sản phẩm tốt nhưng không biết phải bán hàng online như thế nào? Bạn đã kinh doanh online rồi nhưng cũng không biết xây dựng hệ thống bán hàng online làm sao cho vững…

Details

Cafe MOA: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế

CAFE MOA: CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC TẾ 09h00 – 09h30: Café sáng 09h30 – 09h45: Giới thiệu về chương trình 09h45 – 10h30: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai với nhan đề: “Tôi đã làm được như thế nào?” 10h30 – 11h00: Chương trình phỏng vấn từng cá nhân: 3 – 5p/người…

Details