Bước 1: Vào Giao diện → Menu

 

hinh 1

 

Bước 2: Chọn tên Menu cần hiển thị → Chọn

 

hinh 2

 

Bước 3: Vào mục Liên kết tùy chỉnh nhập thông tin như trong hình vào → Thêm vào menu → Lưu menu

  • URL: để dấu # phía trước, sau dấu # là tên URL viết liền không dấu
  • Đường dẫn bằng chữ: tên menu bạn muốn đặt

 

hinh 3

 

Bước 4: Vào Sửa trang của trang hiển thị thanh menu đó

 

hinh 4

 

Bước 5: Đến Row lớn chứa nội dung cần xuất hiện → Edit this row

 

hinh 5

 

Bước 6: Kéo đến mục Row ID điền tên URL lúc nãy đã nhập ở ngoài menu → Save changes → Cập nhật

 

hinh 6

 

Bước 7: Hãy thử kết quả của bạn

 

hinh 7

 

hinh 8

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn cách tạo menu trong WordPress

» Hướng dẫn thêm hộp tìm kiếm vào thanh menu trong WordPress

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất