Đầu tiên, vào phần Theme Option ở phía trên trong khu vực quản trị admin. Ở đây mình chỉ hướng dẫn những mục nào CẦN THIẾ

 

1. Skin

 

Đây là mục chọn màu chủ đạo và định dạng vị trí cho giao diện

 

hinh 1

 

hinh 2

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

2Branding

 

Đây là mục thay logo ở các vị trí trong website

 

hinh 3

 

 • Main: Logo chính

 

hinh 4

 

 • Transparent header: Logo trên header trong suốt

 

hinh 5

 

 • Mobile header: Logo trên điện thoại

 

hinh 6

 

 • Transparent mobile header: Logo trên header điện thoại trong suốt

 

hinh 7

 

 • Bottom bar: Logo ở phần cuối trang

 

hinh 8

 

 • Favicon: Logo ở trên tab của trình duyệt

 

hinh 9

 

 • Copyright information: Ghi chú về bản quyền phía dưới cuối website

 

hinh 10

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

3General Appearance

 

Đây là mục cài đặt tổng quan website

 

 • Layout: Bố cục website

 

hinh 11

 

 • Background: Màu nền website

 

hinh 12

 

 • Beautiful loading: Hiện/ẩn hình ảnh khi load website

 

hinh 13

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

4. Typography

 

Đây là mục chọn màu sắc chữ và kiểu chữ cho website

 

hinh 14

 

 • Text color: Màu sắc chữ

 

hinh 15

 

 • Basic font: Font chữ cơ bản

 

hinh 16

 

 • Headers fonts: Font chữ các thẻ tiêu đề

 

hinh 17

 

5. Top Bar & Header

 

Đây là mục tùy chỉnh top bar và header

 

hinh 18

 

 • Tab Layout: Bố cục header

 

Layout: kiểu xuất hiện của header

 

hinh 19

 

– Inline header layout settings: Chiều cao header, vị trí xuất hiện của logo, menu

 

hinh 20

 

 • Tab Microwidgets: Vị trí xuất hiện của icon và màu sắc, kiểu chữ của icon

 

hinh 21

 

 • Tab Top bar: Vị trí trên cùng của website, tùy chỉnh chiều cao, màu sắc

 

hinh 22

 

 • Tab Header: Nơi chứa logo menu và các icon, tùy chỉnh màu

 

hinh 23

 

 • Tab Menu: Chứa các danh mục chính của website

 

– Menu font: Font chữ, kích thước chữ, màu sắc chữ của thanh menu

 

hinh 24

 

– Dividers: Dấu ngăn khoảng cách giữa các danh mục menu

 

hinh 25

 

 • Tab Submenu: menu đổ xuống

 

– Submenu font: Tùy chỉnh font chữ, kích thước chữ, màu sắc chữ

 

hinh 26

 

– Submenu & drop-down microwidgets background: Chiều cao, màu nền của menu đổ xuống

 

hinh 27

 

 • Tab Floating header: Header trượt theo khi kéo website xuống phía dưới

 

hinh 28

 

– Tab Mobile header: Tùy chỉnh màu nền, màu sắc icon, kiểu chữ, vị trí xuất hiện logo, menu header trên các ứng dụng, thiết bị khác

 

hinh 29

 

Sau khi chọn xong → Save Options

 

6. Page Titles

 

Đây là mục tùy chỉnh tiêu đề trang

 

hinh 30

 

 • Tab Layout: Bố cục tiêu đề trang

 

hinh 31

 

 • Tab Style: Kiểu định dạng tiêu đề trang

 

hinh 32

 

 • Tab Title: Tùy chỉnh tiêu đề trang

 

hinh 33

 

 • Tab Breadcrumbs: Tùy chỉnh đường dẫn danh mục

 

hinh 34

 

 • Tab Responsive: Tùy chỉnh tiêu đề trang trên điện thoại

 

hinh 35

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn tùy chỉnh Theme Option của theme The7 (Phần 2)

» Hướng dẫn tùy chỉnh Theme Option Emallshop trong WordPress

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất