I/ Backup mã nguồn

 

Bước 1: Vào mục Files → File Manager

 hinh 1

 

Bước 2: Vào mục public_html

 

hinh 2

 

Bước 3: Bấm vào Select All → Compress

 

hinh 3

 

Bước 4: Chọn loại tập tin để nén sau đó bấm Compress File(s)

 

hinh 4

 

Bước 5: Tìm file đã nén chuột phải chọn Download

 

hinh 5

 

II/ Backup database

 

Bước 1: Vào mục Files → File Manager

 

hinh 1

 

Bước 2: Vào phpMyAdmin

 

hinh 2 

Bước 3: Chọn tên database cần backup

 

hinh 3

 

Bước 4: Bấm vào Xuất

 

hinh 4

 

Bước 5: Thiết lập mặc định → Thực hiện

 

hinh 5

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn restore dữ liệu trên WordPress

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất