Đầu tiên cài đặt và kích hoạt plugin Easy Responsive Tabs lên

 

Bước 1: Vào Gói mởi rộng → Cài mới

 

hinh 1

 

Bước 2: Vào ô Tìm kiếm gói mở rộng… → gõ Easy Responsive Tabs. Một cửa sổ Easy Responsive Tabs hiện ra và bấm vào Cài đặt → Kích hoạt

 

hinh 3

 

hinh 4

 

Bước 3: Vào Trang → Thêm trang mới

 

hinh 5

 

Bước 4: Nhập tiêu đề

 

hinh 6

 

Bước 5: Bấm vào Backend Editor → Add Element

 

hinh 7

 

hinh 8

 

Bước 6: Nhập vào ô tìm kiếm Tabs → Tabs

 

hinh 9

 

Bước 7: Bấm vào từng Tab và sửa tên Tab → Save changes. Nếu bạn muốn thêm Tab mới thì bấm vào dấu “+”

 

hinh 10

 

hinh 11

 

Bước 8: Bây giờ khi bạn muốn sử dụng thêm Tab bên trong Tab hiện có nhưng WordPress lại không cho thì mình sẽ sử dụng đến plugin vừa cài đặt. Vào Add Element

 

hinh 12

 

Bước 9: Chọn Text Block

 

hinh 13

 

Bước 10: Bạn xóa phần chữ định dạng sẵn đi và bấm vào Tabs Shortcode

 

hinh 14 

Bước 11: Bạn sẽ định dạng bảng này theo ý muốn của bạn → Insert Responsive Tabs

 

hinh 15

 

Bước 12: Trong các Tab number sẽ là nơi nhập tiêu đề Tab của bạn, Tab content goes here là nơi bạn nhập nội dung. Cứ như vậy các Tab khác bạn cũng làm như vậy sau đó bấm Save changes để lưu lại

 

hinh 16

 

hinh 17

 

Bước 13: Và đây là kết quả

 

hinh 18

 

hinh 19

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn cách xóa comment bình luận bằng plugin Disable Comments

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất