Bước 1: Vào Woocommerce → Cài đặt

 

hinh 1 

 

Bước 2: Kéo xuống mục Tùy chọn tiền tệ và chọn như hình dưới → Lưu thay đổi

 

hinh 2

 

Bước 3: Vào Giao diện → Sửa

 

hinh 3

 

Bước 4: Vào file function.php

 

hinh 4

 

Bước 5: Chèn đoạn code dưới đây vào file function.php → Cập nhật tập tin

Và đây là kết quả

 

hinh 5

 

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn chỉnh sửa nút Add To Cart trong WordPress

» Hướng dẫn xóa chữ “Mô tả sản phẩm” và “Sản phẩm liên quan” trong WooCommerce

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất