1. Cài đặt plugin Woocommerce Vietnam Currency

 

1

 

2. Cài đặt plugin WooCommerce Table Rate Shipping (Tải lên từ máy tính)

 

3. Thiết lập tính phí ship

 

– Cài đặt chung: tùy chọn giống hình

 

2

 

– Thiết lập ở tab Shipping Zone: Thêm những cùng mà bạn tính phí

 

3

 

Ví dụ ở đây là những tỉnh ở Miền Nam

Enabled: nhấn tick để kích hoạt
Title là khu vực
Desciption là mô tả (không yêu cầu)
Type: chọn là Countries/ States
Countries: chọn những tỉnh thuộc vùng bạn thêm
– Sau đó nhấn vào Lưu thay đổi

 

4

 

– Sau khi thêm những vùng bạn cần tính phí ship thì chuyến qua Tab Giao nhận -> Table Rate và thiết lập như hình

 

5

 

– Ở mục Shipping Table Rates:

 

Như hình dưới thì trang web này có 4 phí ship khác nhau cho 4 vùng:

 

6

 

4. Cài đặt plugin WooCommerce Checkout Field Editor Pro

 

Vào WooCommerce -> Checkout Form để thiết lập

 

Ở đây ta chỉ cần bật 1 số chức năng cần thiết cho việc đăng ký mua hàng

 

Ở Dòng billing_state là bắt buộc phải bật để có thể tính phí được

 

7

 

Như vậy là chức năng tính phí ship đã hoạt động khi đặt hàng

 

8

Xem thêm những bài viết hướng dẫn học thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp bằng WordPress:

» Hướng dẫn tùy chỉnh dấu xóa sản phẩm trong Woocommerce

» Hướng dẫn sử dụng plugin Woocommerce Custom Sale Tag

» Kiến thức về thiết kế website WordPress đầy đủ nhất