1/ Công cụ làm ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook

  • https://www.fotojet.com/
  • https://www.canva.com/
  • http://www.uplevo.com/

  2/ Biên tập, chỉnh sửa Clip – Video.

  • Làm video intro: https://flixpress.com
  • Làm video ngắn có chèn hình, video, nhạc, text, nhiều hiệu ứng đẹp: https://studio.stupeflix.com/en/create/
  • https://support.microsoft.com/…/windows-movie-maker-download
  • https://spark.adobe.com/
  • Tạo, edit, chỉnh sửa video Online: https://www.wevideo.com/
  • Tạo clip, video dạng Animation: https://www.powtoon.com/;https://www.animaker.com/ – https://www.moovly.com/

  3/ Công cụ làm hình GIF

  • http://giphy.com/

  4/ Công cụ tạo Infographics miễn phí cho người không giỏi thiết kế.

  • Vizualize.me (tạo CV đẹp mắt)
  • Google Developers (biểu đồ đẹp mắt)
  • Easel.ly (có nhiều mẫu sẵn)
  • Piktochart (bản miễn phí có 3 chủ đề)
  • Infogr.am (đồ thị, biểu đồ, bản đồ đẹp mắt)
  • Visual.ly
  • InFoto Free
  • Venngage (nhiều mẫu, hàng trăm biểu đồ, biểu tượng)
  •  ….

  5/ Công cụ làm banner web

  • http://bannersnack.com/

  6/ Công cụ làm thư viện ảnh, slide, clip ngắn:

  • http://slide.ly/

  7/ Kho vector rất đẹp: http://freepik.com/